Дистанцияле уку: татар әдәбияты дәресләре

 

Кадерле укучым! Без сезнең белән үзлектән укуга күчәбез. Мөстәкыйль укуның үз уңайлыклары бар. Син үзең теләгән вакытыңда әдәби әсәр белән таныша, биремнәрне эшләгәндә авырлыклар туса, һәрвакыт укытучы белән элемтәгә керә аласың. Сылтамалар (ссылкалар) буенча күчә алмасаң, аны күчермәләп алып, адрес юлына куй һәм ENTER төймәсенә бас. Биремнәрне башкару өчен дәрес үткән көнне 20.00 сәгатькә кадәр  вакыт билгелик. Көн дәвамында эшләгән биремеңне укытучыга җибәреп, син билге алачаксың. Хәерле сәгатьтә! Уңышлар телим! Башладык!

ТАТАР МӘКТӘБЕ (81 НЧЕ КОД)

5 нче сыйныф.

1-2 нче дәресләр.  Ф. Әмирхан. “Нәҗип” хикәясе эчтәлеге, сәнгатьчә эшләнеше. (2 дәрес)

3-4 нче дәресләр. Мәсәл жанры. М.Гафуриның “Сарыкны кем ашаган?” мәсәле. Г.Тукайның “Ике сабан” мәсәле.

5 нче дәрес. Сәнгать төре буларак матур әдәбият. Чәчмә әсәрләрдә сурәтләү чаралары.

6 нчы сыйныф. Шигырь төзелеше: үлчәм, ритм, рифма, тезмә, строфа.  Шигырьдә образлар, лирик герой. Ф.Яруллин «Сез иң гүзәл кеше икәнсез».

6 нчы сыйныф

1 нче дәрес. Лиро-эпик жанр – баллада.  Образлар системасы. Символ һәм аллегория алымнары. М. Җәлилнең “Сандугач һәм чишмә” балладасы эчтәлеге.

2 нче дәрес. И. Юзеев. “Бакчачы турында баллада” да фантастик вакыйгаларда һәм символик образларда реальлекне тасвирлау.

Тулысынча