Дистанцияле уку: татар теле дәресләре

 

Кадерле укучым! Без сезнең белән үзлектән укуга күчәбез. Мөстәкыйль укуның үз уңайлыклары бар. Син үзең теләгән вакытыңда тәкъдим ителгән мәгълүмат белән таныша, биремнәрне эшләгәндә авырлыклар туса, һәрвакыт укытучың белән элемтәгә керә аласың. Сылтамалар (ссылкалар) буенча күчә алмасаң, аны күчермәләп алып, адрес юлына куй һәм ENTER төймәсенә бас. Биремнәрне башкару өчен дәрес үткән көнне 20.00 сәгатькә кадәр  вакыт билгелик. Көн дәвамында эшләгән биремеңне укытучыга җибәреп, син билге алачаксың. Хәерле сәгатьтә! Уңышлар телим! Башладык!

ТАТАР МӘКТӘБЕ (КОД 81):

5 нче сыйныф

1 нче дәрес.  Татар теленең сүзлек составы. Гомумтөрки сүзләр, гарәп, фарсы, рус теленнән, рус теле аша башка телләрдән алынган сүзләр.карарга

2 нче дәрес. Татар теленең кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы. Гомумхалык сүзләре. Әдәби тел сүзләре. Диалекталь сүзләр, атамалар.

3 нче дәрес. Татар теленең кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы. тарихи сүзләр, архаизмнар һәм неологизмнар.

4 нче дәрес. Сүзлекләр һәм алардан файдалану.

5 нче дәрес. Бәйләнешле сөйләм үстерү. Эш кәгазьләре. Якын кешеләргә, дусларга, танышларга хат язу. 

Тулысынча

Дистанцияле уку: татар әдәбияты дәресләре

 

Кадерле укучым! Без сезнең белән үзлектән укуга күчәбез. Мөстәкыйль укуның үз уңайлыклары бар. Син үзең теләгән вакытыңда әдәби әсәр белән таныша, биремнәрне эшләгәндә авырлыклар туса, һәрвакыт укытучы белән элемтәгә керә аласың. Сылтамалар (ссылкалар) буенча күчә алмасаң, аны күчермәләп алып, адрес юлына куй һәм ENTER төймәсенә бас. Биремнәрне башкару өчен дәрес үткән көнне 20.00 сәгатькә кадәр  вакыт билгелик. Көн дәвамында эшләгән биремеңне укытучыга җибәреп, син билге алачаксың. Хәерле сәгатьтә! Уңышлар телим! Башладык!

ТАТАР МӘКТӘБЕ (81 НЧЕ КОД)

5 нче сыйныф.

1-2 нче дәресләр.  Ф. Әмирхан. “Нәҗип” хикәясе эчтәлеге, сәнгатьчә эшләнеше. (2 дәрес)

3-4 нче дәресләр. Мәсәл жанры. М.Гафуриның “Сарыкны кем ашаган?” мәсәле. Г.Тукайның “Ике сабан” мәсәле.

5 нче дәрес. Сәнгать төре буларак матур әдәбият. Чәчмә әсәрләрдә сурәтләү чаралары.

6 нчы сыйныф. Шигырь төзелеше: үлчәм, ритм, рифма, тезмә, строфа.  Шигырьдә образлар, лирик герой. Ф.Яруллин «Сез иң гүзәл кеше икәнсез».

6 нчы сыйныф

1 нче дәрес. Лиро-эпик жанр – баллада.  Образлар системасы. Символ һәм аллегория алымнары. М. Җәлилнең “Сандугач һәм чишмә” балладасы эчтәлеге.

2 нче дәрес. И. Юзеев. “Бакчачы турында баллада” да фантастик вакыйгаларда һәм символик образларда реальлекне тасвирлау.

Тулысынча