Яшь белгечкә киңәшләр

 

• Балаларны ярат!
• Эшкә зыян китермә!
• Балалардагы яхшы сыйфатларны күрергә тырыш.
• Балаларны уйларга һәм яратырга өйрәт!
• Балаларны мәҗбүр итмичә генә эшләтергә өйрән.
• Бер көн дә яңалыктан башка үтмәсен.
• Укытучы — укучының үсешендә һәм үзкамилләшүендә дусты һәм ярдәмчесе.
• Укучыны аның характерын искә алып тәрбиялә.
• Онытма: укытучы үз эше, кылган гамәлләре, үзенең эш системасы, методлары, үзе төзегән программалар өчен җаваплы.
• Мөгаллим үзе укыганда, өйрәнгәндә генә башкаларны өйрәтә ала.
• Ялгышудан курыкма—ялгышны танымаудан һәм төзәтмәүдән курык.
• Хезмәттәшләрең белән тәҗрибә уртаклаш.
• Беренче чиратта—үз-үзеңә, аннары башкаларга таләпчән бул.
• Әгәр дә йөрәгеңдә балаларга җылы хис булмаса, мәктәптән китәргә кирәк.

Комментарий өстәү