Татар әдәбиятыннан ФДБСка нигезләнгән үрнәк программалар

 

Татар мәктәпләре өчен

W«Татар телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбендә әдәби уку» предметын укыту программасы (1 — 4 нчы сыйныфлар) / Төзүче-авторлар: Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина, Ә.Г.Мөхәммәтҗанова, Казан — 2011.

qiuТатар телендә гомуми төп белем бирү мәктәпләре өчен (5 — 9 нчы сыйныфлар) татар әдәбиятыннан үрнәк программа / Төзүче-авторлар: Д.Ф.Заһидуллина, Н.М.Йосыпова — Казан, 2013.

qiuТатар телендә урта  белем бирү мәктәпләре өчен (10 — 11 нчы сыйныфлар) татар әдәбиятыннан үрнәк программа / Төзүче-авторлар: Д.Ф.Заһидуллина, Н.М.Йосыпова — Казан, 2013.

Рус мәктәбендәге татар балаларын  (татар төркемнәрен) укыту өчен

W«Рус телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбендә әдәби уку» предметы буенча программа (татар төркемнәре өчен, 1 — 4 нче сыйныфлар) / Төзүче-авторлар: Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина, Ә.Г.Мөхәммәтҗанова, Ф.Ф.Хәсәнова, — Казан, 2011.

qiuРус телендә гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләренең татар сыйныфлары (5 — 9 нчы сыйныфлар) өчен татар әдәбиятыннан үрнәк программа / Төзүче-автор: Ф.Х.Җәүһәрова. — Казан, 2013.

qiuРус телендә гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләренең татар сыйныфлары (10 — 11 нче сыйныфлар) өчен татар әдәбиятыннан үрнәк программа / Төзүче-автор: Ф.Х.Җәүһәрова. — Казан, 2013.

Рус телле балаларга (рус төркемнәренә) татар теле һәм әдәбиятын укыту өчен

W«Рус телендә сөйләшүче балалар өчен татар теле һәм әдәби уку предметыннан программа (башлангыч гомуми белем бирү мәктәбе, 1 — 4 нче сыйныфлар) / Төзүче-авторлар: К.С.Фәтхуллова, Р.З.Хәйдәрова — Казан, 2011.

qiuРус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы (төп гомуми белем бирү мәктәбе, 5 — 9 нчы сыйныфлар) / Төзүче-авторлар: Р.З.Хәйдәрова, К.С.Фәтхуллова, Г.М.Әхмәтҗанова — Казан, 2013.

qiuРус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы (урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбе, 10 — 11 нче сыйныфлар) / Төзүче-авторлар: Р.З.Хәйдәрова, К.С.Фәтхуллова, Г.М.Әхмәтҗанова — Казан, 2013.

Комментарий өстәү