Татар мәктәбендә укучы татар балаларына әдәбияттан тәкъдим ителә торган әсәрләр минимумы өчен ресурслар

 

5 нче сыйныф

k «Ак бүре» әкияте (текст), (кыскартып).

«Шәһәр ни өчен Казан дип аталган» риваяте

k «Зөһрә кыз» легендасы (текст)

k «Иске кара урман» җыры (текст, аудиоязма)

k «Сак–Сок» бәете (бәет турында, текст, презентация, видеоязма, аудиоязма)

k Г.Тукайның «Шүрәле» әкияте (текст, мультфильм №1, мульфильм №2, иҗади видео)

k Г.Тукайның «Пар ат» (текст, аудиоязма, видеоязма, тест), «Туган җиремә» (текст, видеоязма) шигырьләре.

k Ф.Әмирханның «Ай өстендә Зөһрә кыз» хикәяте (анализ).

k М.Гафуриның «Сарыкны кем ашаган?» мәсәле (текст).

Ш.Галиевнең «Һәркем әйтә дөресен» шигыре.

Ф.Яруллинның «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» шигыре.

 

6 нчы сыйныф

k «Алып кешеләр» (текст), «Җил иясе җил чыгара» мифлары.

k К.Насыйриның «Әбүгалисина» повесте (текст, өстәмә материал).

k Г.Ибраһимовның «Алмачуар» хикәясе (аудиоязма — өзек, видеоязма, сораулар).

k Г.Рәхимнең «Яз әкиятләре» хикәясе (текст №1, текст №2, язучы турында кыскача белешмә, анализ №1, анализ №2).

k Дәрдемәнднең «Видагъ» шигыре (текст).

k С.Рәмиевнең «Уку» шигыре (текст).

k Г.Камалның «Беренче театр» комедиясе (текст, методик киңәшләр).

k Г.Тукайның «Исемдә калганнар» истәлеге (текст).

k Р.Батулланың «Имче» хикәясе (текст).

k Һ. Такташның «Пи-би-бип» шигыре (текст).

k М.Җәлилнең «Сандугач һәм чишмә» балладасы (текст).

 

7 нче сыйныф

k «Идегәй» дастаны (текст, өзекләр).

k Г.Тукай «Милләтә» шигыре (текст).

k Н.Думавиның «Яшь ана» хикәясе (текст).

k Г.Исхакыйның «Җан Баевич» комедиясе (текст). 

k Ш.Камалның «Акчарлаклар» повесте (өзекләр).

С.Хәким «Әнкәй», «Бу кырлар, бу үзәннәрдә…» шигырьләре.

k Ә.Еникинең «Әйтелмәгән васыять» хикәясе (текст)

Ш.Хөсәеновның «Әни килде» драмасы.

Г. Сабитовның «Тәүге соклану» хикәясе.

k М.Мәһдиевнең «Без кырык беренче ел балалары» повесте (текст).

Г.Гыйльмановның «Язмышның туган көне» хикәясе.

 

8 нче сыйныф

Мөхәммәдьярның «Нәсыйхәт» шигыре.

k Муса Акъегетнең «Хисаметдин менла» повесте (текст).

М.Гафуриның «Нәсыйхәт» шигыре.

k Ш.Камалның «Буранда» хикәясе (текст).

k Ф.Әмирханның «Бер хәрабәдә» хикәясе (текст, анализ).

Ф.Борнашның «Таһир-Зөһрә» трагедиясе. 

k Г.Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повесте (текст).

k Һ.Такташның «Алсу» поэмасы (текст).

k К.Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» драмасы (текст, спектакль видеоязмалары — 1 нче бүлек, 2 нче бүлек

k Ф.Кәрим “Сибәли дә сибәли”  шигыре (текст).

k Р.Фәйзуллинның «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга…» шигыре (текст).

k Т.Миңнуллиннның «Әлдермештән Әлмәндәр» драмасы (текст, спектакльнең видеоязмасы: 1 нче кисәк, 2 нче кисәк)

Ф.Яруллинның «Җилкәннәр җилдә сынала» повесте.

М.Әгъләмовның «Каеннар булсаң иде», «Учак урыннары»  шигырьләре.

 

9 нчы сыйныф

З.Бигиевнең «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы (өзекләр).

Ф.Әмирханның «Хәят» повесте.

Г.Камалның «Банкрот» комедиясе.

М.Галәүнең «Мөһаҗирләр» романы (өзекләр).

Г.Кутуйның «Сагыну» нәсере.

М.Җәлилнең «Җырларым», «Тик булса иде ирек» шигырьләре.

Ә.Еникинең «Кем җырлады?» хикәясе.

Х.Туфанның«Кайсыгызның кулы җылы», «Киек казлар» шигырьләре.

А.Гыйләҗевның «Җомга көн кич белән» повесте.

Н. Фәттахның «Ител суы ака торур» романы (өзекләр).

Т.Миңнуллинның «Кулъяулык» музыкаль драмасы.

k Ф.Садриевның «Таң җиле» романы (өзекләр, анализ). 

Зөлфәтнең «Тамыр көлләре», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» шигырьләре.

10 нчы сыйныф

Кол Галинең «Кыйссаи  Йосыф» поэмасы (өзекләр).

С.Сараиның «Сөһәйл вә Гөлдерсен» поэмасы (өзекләр).

Кол Шәрифнең «И күңел…»  шигыре.

М.Колыйның «Юмартлык бу күңелне рушан кылыр…» хикмәте.

Г.Кандалыйның «Бу илләрдә торып калсам…»  шигыре.

Ф.Кәрими «Ауропа сәяхәтнамәсе» (өзекләр).

Г.Ибраһимовның «Яшь йөрәкләр» романы.

Г.Ибраһимовның «Татар шагыйрьләре» тәнкыйть мәкаләсе (өзекләр).

Г.Исхакыйның «Көз» повесте, «Ике йөз елдан соң инкыйраз» повесте (өзекләр).

Г.Тукайның «Өзелгән өмид», «Сәрләүхәсез»  шигырьләре.

k С.Рәмиевның «Мин» (текст), «Пәйгамбәр» шигыре (текст).

k Дәрдемәнднең «Кораб» (текст), «Без» (текст) шигырьләре.

k Ф.Әмирханның «Шәфигулла агай» повесте (текст).

М. Фәйзинең «Галиябану» драмасы.

k Г.Рәхимнең «Идел» повесте (фотогалерея, текст).

k Һ.Такташның «Җир уллары трагедиясе» (текст).

11 нче сыйныф

М.Җәлилнең «Моабит дәфтәрләре» циклы. 

Ф.Хөснинең «Йөзек кашы» повесте.

Х.Туфанның «Иртә төшкән кар» шигырьләре.

Х.Вахитның «Беренче мәхәббәт» драмасы.

Ә.Еникинең «Төнге тамчылар» хикәясе.

А.Гыйләҗевның «Өч аршын җир» повесте.

И.Салаховның «Колыма хикәяләре» романы (өзекләр).

И.Юзеевның «Гашыйклар тавы» драмасы.

М.Мәһдиевнең «Кеше китә — җыры кала» повесте.

Р.Фәйзуллинның «Нюанслар илендә» циклы.

k Р.Миңнуллинның «Татарларым» поэмасы (текст, анализ, автор укуында видеоязма, фикерләр).

Р. Харисның «Тукайның мәхәббәт төшләре» поэмасы.

k М.Кәбировның «Мәхәббәттән җырлар кала» повесте (анализ).

k З.Хәкимнең «Гасыр моңы» драмасы (текст).

Р.Зәйдулланың «Без очарга әзерләнгән идек…», «Соңару» шигырьләре.

Н.Гыйматдинованың «Сихерче» повесте.

k Ф.Бәйрәмованың «Канатсыз акчарлаклар» повесте (анализ).

Татар мәктәбендә укучы татар балаларына әдәбияттан тәкъдим ителә торган әсәрләр минимумы өчен ресурслар: 1 комментарий

Комментарий өстәү